PL FR

Warsztaty rozwojowe
Process Communication Management

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Kiedyś, by uzyskać bezwzględne posłuszeństwo ze strony swych pracowników, Dyrektorzy używali autorytetu wynikającego z zajmowanego stanowiska. Takie style managementu są obecnie przestarzałe. Władza absolutna jako filozofia managementu to złudzenie. Podział władzy powoduje zwiększenie poczucia odpowiedzialności. Gdy osoby na odpowiedzialnych stanowiskach mają problemy z komunikacją, tracą część swojej władzy. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie przez managera kompetencji skutecznego komunikowania się, umiejętności nawiązywania kontaktu z otaczającymi go osobami, wywierania wpływu, perswazji, negocjacji, prowadzenia konstruktywnego dialogu, umiejętność przejścia ze swojego poziomu odniesienia na poziom rozmówcy.