PL FR

Akademia Profesjonalnego Zarządzania
APZ

WIęcej informacji

Coraz więcej managerów zwraca się do konsultantów o pomoc we wspieraniu ich własnego rozwoju, zarówno zawodowego jak i osobistego. Managerowie muszą umieć się znaleźć w obliczu nowych potrzeb, co wymaga od nich nabycia nowych kompetencji: wiedzy merytorycznej i umiejętności managerskich do zarządzania zespołem, tak aby być jednocześnie towarzyszem jak i szefem. Wysoki poziom oczekiwań oznacza, iż Managerowie i Dyrektorzy muszą w bardziej zdecydowany sposób rozwijać swą spójność osobistą, aby osiągnąć równowagę pomiędzy własnym projektem zawodowym a kierunkiem rozwoju firmy.

Wypracowanie i wzmacnianie swej własnej wewnętrznej spójności i równowagi to fundament, na którym opiera się funkcjonowanie firmy

Akademia Profesjonalnego Zarządzania Powstała, aby wyjść naprzeciw potrzebom szkoleniowym kadry średniego i wysokiego szczebla, która w pogoni za coraz nowszymi kompetencjami potrzebuje uporządkować zdobytą wiedzę,nauczyć się stosować nowo nabyte umiejętności w perspektywie całej firmy, oraz przede wszystkim stopniowo rozwijać swoją dojrzałość i świadomość managerską i ludzką.

Proponowany przez nas cykl szkoleniowy uwzględnia 2 kluczowe elementy rozwoju kadry zarządzającej:

1. WIEDZA – moduły o ścisłej tematyce z zarządzania firmą wg programu.
2. WZROST ŚWIADOMOŚCI – moduły treningowe z rozwoju osobistego oraz forma:
zmuszająca do aktywnego uczestniczenia w projektach szkoleniowych,
gwarantująca konkretne propozycje rozwiązań,
wzbudzająca współodpowiedzialność za skuteczność szkolenia oraz czynną partycypację w projektach krzyżowanych i w certyfikacji wszystkich uczestników.