PL FR

Bilans kompetencji - bilans kariery

Development Center

zdjęciePodsumowując doświadczenie, kompetencje, zdolności i zainteresowania pracownika oraz biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby firmy, rozpatrujemy wspólnie kierunki rozwoju. Następnie dobieramy działania wspierające tak, aby Pracownik mógł realizować się zawodowo przy jednoczesnym rozwoju osobistym.